SZAKMAI ANYAGOK

"Nem vagy egyedül"
Fogyatékos gyermek született
Tájékoztató kiadvány


"ÉLET-ÚT-ESÉLY" Projekt - A Hozzáférhető Szolnokért

Szervezetünk célcsoportja a JNSZ megyében élő súlyosan,- és halmozottan mozgásfogyatékos gyermekek, fiatalok, valamint felnőtt korú fogyatékos emberek. Alapelvünk, hogy minden embernek a társadalom teljes jogú tagjának kell lennie! Ennek feltétel a "hozzáférés" az élet minden területén. Egyesületünk, együttműködési megállapodás keretében a Vakok és Gyengénlátók JNSZM Egyesületével közösen valósítjuk meg a projektet, melynek segítségével Szolnok városában az egyenlő esélyű hozzáférés valóban működni fog, mert anélkül, nem képes önálló, önrendelkező életre a fogyatékos emberek többsége.

Az "ÉLET-ÚT-ESÉLY" projekt kapcsán a város közszolgáltatását biztosító valamennyi magán és állami szolgáltatójánál tervezünk egy "bejárást". Szolnok valamennyi közszolgáltatóját, intézményét felkeressük - és felmérjük, hogy milyen szinten áll az akadálymentesítés egy-egy helyszínen fizikai és infokommunikációs akadálymentesítési szempontból.

A projekt célja elsődlegesen nem a "papírforma" szerinti teljes körű akadálymentesítésre, hanem a használhatóság szerinti akadálymentességre vonatkozik. Sok esetben részben vagy egészben már megfelelő és mindenki számára hozzáférhető épületeket, közutakat, szolgáltatókat is ismerünk, de ezek a helyek nem szerepelnek egyetlen nyilvános írott vagy digitális adathordozón sem. Fontos megjegyezni azt is, hogy a legtöbb esetben egy epmatikus ügyintéző, munkatárs sokszor nagyobb segítséget jelent az érintetteknek, mint bármilyen technikai eszköz vagy akadálymentesítés.

A projekttel olyan minta értékű tevékenységet kívántunk megvalósítani, valódi eredményeket elérni rövidtávon, a szolgáltatást végzők és a lakosság bevonásával. A társadalom pozitív szemléletváltozását is tevőlegesen segíti ez a projekt. Reményeink szerint a jövőben már ki fogják kérni a véleményünket egy-egy közszolgáltatást végző épület építésénél, átalakítás vagy felújítás kapcsán.

Javaslata észrevétele van, keresse egyesületünket! Kérem, jelezze, ha igénybe kívánja venni az akadálymentesítési felmérésünket és tanácsadásunkat!

Fehérváry Tünde egyesületi elnök

RÓLUNK SZÓL!

NEA-TF-15-SZ-0319 sz. pályázat

Egyesületünk 2014. évi szakmai tevékenysége eredményes volt. Az ÉLET-ÚT-ESÉLY projekt kapcsán érezhetően pozitív irányba változott a fogyatékos személyekkel kapcsolatos társadalmi szemlélet.

A fenti célok megvalósításához szervesen illeszkedik, a RÓLUNK SZÓL! projekt, mely 3 az 1-ben "érzékenyítés -bejárás -tájékoztatás" feladatotokat látunk el egy-egy településen partnerek bevonásával. A megye 12 településén az ÉN IS VAGYOK! Mozgássérültek Egyesülete a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény megyei települési könyvtárainak közreműködésével, a Vakok és Gyengénlátók JNSZM Egyesülete, a SINOSZ megyei szervezete, a Magyar Vöröskereszt JNSZM Szervezetének területi munkatársai és a Szolnoki Iskola Védőnők Egyesülete bevonásával az együttműködő településen egy napos programot bonyolítunk le. 
A program elemei: a programban résztvevő ép közreműködők "érzékenyítése", a település "bejárása" és az ott élő érintettekkel kapcsolat felvétel és "tájékoztatásuk".

Szolnoki járás Esélyteremtő Programterve

Szolnoki járás Esélyteremtő Programterve, melynek része Fehérváry Tünde: Helyzetkép és kihívások a fogyatékosság ügy területén(69.-87. old.). A programterv egyik melléklete: Súlyosan - halmozottan fogyatékos kisgyermekek és családjuk helyzete, lehetőségeik a Szolnoki járás településein(129. old.).