DOKUMENTUMAINK

Alapszabály

Egyesületünk hatályos alapszabálya a lenti gombra kattintva megtekinthető .pdf formátumban.

Rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány

A tanúsítvány a lenti gombra kattintva megtekinthető .pdf formátumban.

Hatósági bizonyítvány védett foglalkoztatóként

A hatósági bizonyítvány a lenti gombra kattintva megtekinthető .pdf formátumban.

Önkéntes nyilvántartás

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott, önkéntesek fogadását engedélyező határozat a lenti gombra kattintva megtekinthető .pdf formátumban.

Adó 1% elszámolás

Az elszámolás az adó 1%-ról a lenti gombra kattintva megtekinthető .pdf formátumban.

Általános adatvédelmi rendelet
(GDPR)

Egyesületünk hatályos áltlanános adatvédelmi rendelete a lenti gombra kattintva megtekinthető .pdf formátumban. 

Belépési nyilatkozatok

Idézet az Alapszabályból:

"Az Egyesület tagja minden olyan természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, és kötelezettséget vállal az Egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre, és a tagdíj megfizetésére. Az egyesületi tagság önkéntes jelentkezés alapján történik. Tagsági viszony a belépési nyilatkozat aláírásának napjával kezdődik"

Az egyesületi tagság formái:

  • pártoló tagság
  • rendes tagság

a.) Az egyesület pártoló tagjai lehetnek azok a természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (vállalatok, szövetkezetek, intézmények stb.), akik/amelyek anyagi hozzájárulásukkal az egyesület céljának megvalósulását rendszeresen kívánják segíteni...

b.) Az Egyesület rendes tagja lehet minden természetes személy, akinek személyes érintettsége, vagy egyenes ágbeli hozzátartozójának érintettsége következtében mozgáskorlátozottsága a társadalmi beilleszkedést bármely vonatkozásban korlátozza vagy csak átlagon felüli erőfeszítések árán teszi lehetővé..."

A honlapon fenn lévő belépési nyilatkozatokat kitöltve e-mailen és postán is el lehet juttatni az Egyesület címére. Telefonon vagy e-mailen keresztül igényelt belépési nyilatkozatokat postán is elküldjük a belépni szándékozónak.


Tagdíj befizetésére a következő módokon van lehetőség:

  • átutalással az egyesület számlaszámára
    11600006-00000000-84800233, Erste Bank,
  • belföldi postautalványon, azaz "rózsaszín csekken",
  • az egyesület közgyűlésén személyesen,
  • az egyesület ezzel a feladattal megbízott munkatársainál készpénzzel

A belépési nyilatkozatok a lenti gombra kattintva megtekinthető .pdf és .doc formátumban.

A kitöltött belépési nyilatkozat a lenti gombra kattintva elküldhető Egyesületünknek. 

Szükségletfelmérés

Nagy örömünkre szolgál, hogy időt fordít az alábbi felmérés kitöltésére és visszaküldésére. Az ÉN IS VAGYOK! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesületének munkatársai úgy gondolták, hogy fontos bizonyos információk összegyűjtése tagjaink és az érintettek köréből annak érdekében, hogy pontosan lássuk melyek a legnagyobb problémák és milyen segítségre lenne szükségük a hozzánk fordulóknak. A felmérés értékelése után ki tudjuk dolgozni a valós szükségletekre kialakított tevékenységeinket így azokat a szolgáltatásokat tudjuk nyújtani, amire valóban szükség van.

A szükségletfelmérés dokumantumai a lenti gombra kattintva megtekinthető .pdf és .doc formátumban. 

A kitöltött szükségletfelmérés a lenti gombra kattintva elküldhető Egyesületünknek. 

Jelentkezési lap önkéntesnek

Az önkéntesség olyan tevékenység, melyet egyénileg vagy csoportosan, rendszeresen vagy alkalmanként, belföldön vagy külföldön a közös jó érdekében személyes akaratból végeznek kortól, nemtől függetlenül anyagi ellenszolgáltatás nélkül az emberek. Az önkéntes tevékenység közvetlen anyagi haszonnal nem jár annak végzője számára. Az önkéntesség segít környezetünk és közösségünk jobbá tételében.

Egy-egy alapítvány, vagy egyesület életében nélkülözhetetlen segítséget jelenthet az önkéntes munkavégzés keretében vállalt segítő tevékenység, hiszen így ezek a szervezetek lényegesen kisebb forrásból juthatnak hozzá olyan szakértői munkához, melynek megfizetésére máshogy nem lenne alkalmuk.

Jogi háttér
2005. évi LXXXVIII. Törvény a Közérdekű önkéntes tevékenységről (Köt). A törvény jogi értelemben vett státuszt adott az önkénteseknek, és általa széles körben vált ismertté és elfogadottá az önkéntes tevékenység haszna a társadalom és az egyének szintjén egyaránt.


Az önkéntes jelentkezési lap a lenti gombra kattintva megtekinthető .pdf és .doc formátumban. 

A kitöltött önkéntes jelentkezési lap a lenti gombra kattintva elküldhető Egyesületünknek.  

Aukciós szabályzat

Egyesületünk hatályos aukciós szabályzata a lenti gombra kattintva megtekinthető .pdf formátumban.